Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


Solidworks VII

2/5-2001

Denne gang vil vi arbejde videre med pladeudfoldning, idet vi vil lave en massiv klods om til en pladekasse, og derefter udfolde denne. Vi vil også se lidt på SolidWorks 2001's nye måde at håndtere pladebuk på.

Klods til pladekasse

Start med at opbygge en massiv klods der er 100x100mm i grundfladen og 25mm høj. Udhul herefter klodsen med Shell kommandoen, hvor topfladen udpeges som den flade, der skal fjernes. Godstykkelsen sættes til 2mm.

Udpeg den indvendige bundflade og vælg Insert/Features/Sheet Metal/Bends... I den fremkomne menu er der mulighed for at bestemme hvordan bukkene generelt skal udføres. Man kan senere ændre indstillingerne for de enkelte buk.

Indstil den indvendig bukkeradius til 2mm, som jo svarer til pladetykkelsen. Sæt k-faktoren til 0.5, hvilket betyder at bukkenes neutralplan placeres i pladens midte. Skift Auto releaf -typen til Tear, som er den type friskæring, der fjerner mindst muligt materiale i hjørnerne.

Aktiver Rip-tab'en foroven og udpeg hvor kassen skal slidses op for at kunne bukkes, her de 4 indvendige lodrette kanter. Det kan i nogle situationer være lettere at vælge kanterne hvis kassen vises som stregtegning, idet det så er muligt at udpege kanter, som ellers ikke er synlige. Det er muligt at indtaste hvor stor en spalte/Gap, der skal være i hjørnerne, men her afkrydses Use default gaps. Når der klikkes OK, bliver kassen ændret til et pladeemne, idet de 4 lodrette kanter slidses op og de øvrige kanter afrundes.

Bemærk at der er tilføjet en selvstændig Rip -feature i Feature-træet, selv om opslidsningen blev valgt under processen med indsætning af buk. Foruden Rip-featuren er der indsat tre andre plade features:

  • Sheet Metal, som indeholder de generelle bukkeindstillinger
  • Flatten-Bends, som indeholder information om de enkelte buk, som findes ovenfor bukkefeaturen i feature træet. Bukkevinklen ved denne type buk kan ikke ændres via Flatten-Bends.
  • Process-Bends, som indeholder information om de buk, som man manuelt evt. senere tilføjer, mens pladen er udfoldet. Bukkevinklen for hvert enkelt buk kan ændres ved denne type buk.

Det er altså muligt at ændre bukkeradius, kompenseringstype og kompenseringsstørrelse, typen og størrelsen af hjørneudskæringer samt bukkevinkler for de buk, som tilføjes i udfoldet tilstand.

Bemærk at vi kun kan ændre de bukkeradier, som automatisk indsættes, når der indsættes buk. Hvis emnet forinden har afrundede kanter, kan disse ikke ændres via pladeparametrene.

Undertryk (Suppress) Process Bends i featuretræet, hvorved pladekassen udfoldes. Bukkelinierne kan evt. vises ved at højreklikke på Flatten-Bends1/Sharp-Sketch1 og vælg Show.

Aktiver (Unsuppress) Process Bends og rul i stedet historiklinien op før Process Bends -featuren for at kunne tilføje features udfoldet tilstand.

Åbn en sketch på den indvendige bundflade og tegn en cirkel hen over et af bukkene. Ekstruder cirklen med Cut-Extrude, idet Link to Thickness afkrydses. Herved skabes der et hul, som netop går gennem pladen fordi huldybden akkurat passer til pladetykkelsen. Rul historiklinien ned efter Process Bends -featuren, og bemærk hvordan hullet nu følger den ombukkede pladekant.

Udfoldning i SolidWorks 2001

I SolidWorks 2001 kan man arbejde med pladeudfoldning som hidtil, men der er tilføjet en række nye nyttige værktøjer, som medfører at man på sigt vil komme til at arbejde på en lidt anderledes måde. Hvert buk kan nu tilføjes som en selvstændig feature og der tilføjes en fælles Flat-Pattern -feature nederst i featuretræet, som gør det muligt at udfolde alle bukkene på én gang. Man kan også rette de enkelte buk ud enkelt- eller gruppevis ved at udpege dem og derefter vælge Unfold. Der tilføjes herved en Unfold -feature, specifikt for disse buk.

Udvælg en af de øverste kanter på pladekassen og aktiver Edge Flange -værktøjet.
Straks kan man dynamisk trække en plade flange ud fra den valgte kant i den ønskede retning. I Property manageren kan man bl.a. justere bukkevinklen og løbende følge med i det foreløbige resultat på skærmen. Når man har fundet frem til den endelige udformning, klikker man på OK -symbolet.

I Fange Length -feltet ændrer vi Flange End Condition -rulleskakten til at vise Up To Vertex og udpeger et af de modstående indvendige hjørner af kassen. Herved opnår vi at flangen forlænges således at den altid ender så dens normal rammer hjørnet, uanset bukkevinklen. Sæt vinklen til 60 grader og klik OK.

I Feature Manageren ses at der nu er tilføjet en Edge Flange -Feature og en Flat-Pattern -Feature. Sidstnævnte er undertrykt (grå), og vil være fælles med de plade features, som herefter indsættes. Hvis den gøres aktiv (Unsuppresses), rettes alle bukkene ud.

Edge Flange -Featuren har en kontur sketch, som det er muligt at ændre på normal vis. Højreklik på Edge Flange og vælg Edit Sketch. Afrund hjørnerne og tilføj en cirkel på flangen. Når sketchen forlades, fremkommer det viste resultat.


Relaterede artikler:
Fjerne uønskede elementer i billedet med Photoshop
Exif Info
Actions med Photoshop 7
Tweak Windows XPDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - Solidworks VII - kamerasiden.dk