Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


Solidworks IV

30/10-2000

Vi vil denne gang prøve at lave en tegning af stolen, vi modellerede færdig i SolidWorks III -artiklen. Vi vil dels afbilde stolen i de tre normalprojektioner (set forfra, set fra venstre og set fra oven) og i Isometrisk projektion. Herefter vil vi prøve at overføre informationer fra stol -filen (parten) til tegningen.

Principielt er der lagt op til at så meget som muligt af den information, man ønsker skal optræde på en tegning, tilføjes på parten, men man kan vælge at tilføje dem på tegningen. Udover dimensioner er det også muligt at tilføje geometriske og lineære tolerancer, overfladebearbejdninger, hulstørrelser (Hole call out), gevind, svejsesymboler, kommentarer etc.

Åbning af ny tegning

Åbn en ny tegningsfil ved at klikke på New-knappen foroven i værktøjsbjælken. Vælg Drawing-ikonet hvorved Sheet Format To Use-menuen vises.

Man kan vælge forud definerede standard tegningsrammer som f.eks. A4-Portrait eller A3-Landscape i Standard Sheet Format-rulleskakten. Man kan også vælge Custom Sheet Format og udpege tidligere gemte tegnings templates. Endelig kan man med No Sheet Format vælge at starte uden en tegningsramme.

Vi vælger A3-Landscape fra Standard Sheet Format-rulleskakten og klikker OK.

SolidWorks forslag til en A3-tegningsramme vises nu. Det er meget let at tilpasse denne eller lave egne rammer.
Til venstre ses featuretræet hvor vi kan se det sædvanlige Annotation-ikon. Lige under dette ses et Sheet1-ikon som markerer at vi indtil videre har indsat én side. SolidWorks gør det muligt at arbejde med selve rammen uden at man kan se resten af tegningen eller arbejde med tegningen uden at man kommer til at ændre rammen. Højreklik inde i tegningsrammen og vælg Edit Sheet Format. Som det ses bliver tegningsrammen blå. Aktiver "forklarings" -teksten i midten ved at klikke på den og slet den med Delete -tasten.

Højreklik inde i tegningsrammen og vælg Edit Sheet. Vi er nu klar til at indsætte en part (eller en assembly).

Inden vi går videre skal vi sikre os at Drawing- og Annotation-værktøjsbjælkerne er til stede. Højreklik på en af de eksisterende værktøjsbjælker og check at Drawing og Annotation er afkrydset. Placer bjælkerne på passende steder, eksempelvis ude til venstre.

En tegning af "Rød stol"

Åbn partfilen Stol.sldprt og vælg Window/Tile Horizontal, hvorved der fremkommer to vinduer med hver sin åbne fil, nemlig stol.sldprt og den nyåbnede tegning. Vi vil starte med at vise stolen i de tre normalprojektioner, set forfra, set fra venstre og set fra oven.
Klik på toppen af feature træet i parten, hold musetasten nede og træk stolen over på tegningen.

De tre normalprojektioner fremkommer nu automatisk i et nogenlunde passende skalaforhold. Featuretræet er udvidet med de tre nye afbildninger -Drawing View1, Drawing View2 og Drawing View3. View1 øverst til venstre (set forfra) er "udgangsviewet", som styrer de to andre. Hvis dette flyttes vil de øvrige to views følge med. Højre view (set fra venstre) kan kun flyttes vandret og nederste view (set fra oven) kan kun flyttes lodret.
Prøv at flytte rundt på viewene ved at venstreklikke på dem, holde musetasten nede og trække. "Låsningen" (Alignment) mellem f.eks. View1 og View2 kan fjernes ved at højreklikke på View2 og vælge Alignment/Break Alignment. View2 kan herefter flyttes rundt uafhængigt af View1.

ISOmetrisk view

Vi vil nu indsætte en Isometrisk afbildning af stolen.
Vælg Insert/Drawing View/Named View. Med curseren, som har skiftet udseende til en kasse, udpeges et af view'ene (det er uden betydning hvilket). En Named Model View-menu popper op med mulighed for at vælge forskellige standard views. Vælg *Isometric og placer det nye view på tegningen og svar nej til at kunne målsætte isometrisk på viewet. Det nye view optræder nu i Feature træet som Drawing View4.

Målsætning

Som tidligere nævnt kan man enten overføre mål fra den indsatte part eller målsætte direkte på tegningen. Hvis man vælger at overføre målene kan man vælge hvilke views de skal overføres til. Vi vælger at overføre mål fra parten ved at vælge Insert/Model Items

Insert Model Items-menuen kan man se hvilke typer data der, ud over dimensionerne, kan overføres fra parten.
Afkryds felterne Dimensions og Insert items into all views og klik OK. SolidWorks har nu indsat alle de mål som det var muligt at hente fra parten. Målene står noget rodet, men prøv at trække dem til mere fornuftige placeringer og slet eventuelle overflødige. For at bedre overskueligheden vælger vi at ændre skalaforholdet til det noget ukurante 1:7,5 ved at højreklikke Sheet Format1, vælge Properties og indtaste skalaforholdet. Man kan flytte dimensioner mellem viewene ved at holde shift -tasten nede mens man trækker et mål fra et view til et andet.
Der findes en række muligheder for at styre hvordan dimensionerne vises. Når man klikker på et dimensionsmål fremkommer en grøn ramme omkring selve målet. Endvidere vises 4 grønne "dots". Ved at klikke på en af de to dots på dimensionerings pilene ændres pilespidserne til at være enten indenfor eller udenfor de måludførende linier. De to dots for enderne af de måludførende linier gør det muligt at flytte startpunkterne af disse.

Det er også muligt at tilføje tolerancer og uddybende tekst, at ændre skriftfont og størrelse etc. på en eller flere dimensioner samtidigt.

Gem tegningen som Stol.slddrw.

Tekst i tegningshovedet

SolidWorks gør det muligt at overføre informationer fra parten til tegningshovedet på en relativt enkel måde. Ligeledes kan man også automatisk få indsat tegningens format og skalaforhold samt antal sider, idet man kan have flere sider i samme tegningsfil.
Først skal der oprettes en Custom Property i den indsatte part. Åbn Stol.sldprt eksempelvis ved at højreklikke på et af viewene og vælg Open Stol.sldprt. Klik på File/Properties... og vælg fanebladet Custom.
Indtast "Description" i Name -feltet og "Rød stol" i value -feltet og klik på Add-knappen og herefter på OK -tasten.

Bemærk at værdien først accepteres når der er klikket på Add-knappen, det er ikke nok at klikke på OK-tasten.

Skift tilbage til tegningen og højreklik inden for tegningsrammen men uden for de indsatte views og vælg Edit Sheet Format. Tegningsrammen bliver blå som markering af at den er ikke låst/målsat og man kan og se at status er Edit Sheet Format i statusfeltet i nederste højre hjørne. Klik i rammen så den bliver aktiv (grøn indramning) og klik på Note værktøjet. Herved fremkommer Note-Property-menuen.

Klik på Link to Property-knappen , afkryds External model reference-feltet og vælg "Description" i Property Name-rulleskakten.

Når du klikker på OK, vender du tilbage til Note-Property-menuen , hvor Note text -feltet nu viser $PRPSHEET:"Description".
Vi har nu skabt en link mellem partens custom property og den nyindsatte note i tegningen. Indsæt en ny note som ovenfor, men undlad denne gang at afkrydse External model reference-feltet. Vælg Sheet Format Size i rulleskakten for at linke tegningens format (A3) til noten. Indsæt tilsvarende tegningens skalaforhold ved at indsætte endnu en note og vælge SW-Sheet Scale i rulleskakten.
Udpeg alle tre noter, højreklik og vælg Properties, fjern Use dokument's fonts-afkrydsningen og klik på Fonts-knappen. Sæt font størrelsen til 16 punkter i den fremkomne Choose Fonts-menu og klik OK.

Flyt teksterne på plads i tegningshovedet, højreklik i tegningsrammen og vælg Edit Sheet. Prøv evt. selv at indsætte flere linkede tekster i tegningshovedet, f.eks. side (SW-Current Sheet) af antal sider (SW-Total Sheets).

I næste artikel vil vi arbejde lidt videre med SolidWorks tegninger. Vi vil bl.a. komme ind på detaljeforstørrelser, snit i tegninger, samlingstegninger og styklister.


Relaterede artikler:
Fjerne uønskede elementer i billedet med Photoshop
Exif Info
Actions med Photoshop 7
Tweak Windows XPDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - Solidworks IV - kamerasiden.dk