Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


SolidWorks I

28/7-2000

I det følgende vil jeg beskrive de grundlæggende arbejdsgange i 3D-programmet SolidWorks, som er det program jeg anvender i mit daglige arbejde og derfor kender bedst. Uden i øvrigt at ville gøre reklame for SolidWorks, mener jeg at kunne sige at det er et af de bedste og lettest tilgængelige af den nye generation af parametriske Windows programmer.

Artiklen er beskrevet på baggrund af SolidWorks 2000, men de fleste arbejdsgange vil kunne anvendes i andre programversioner.

Inden vi starter er der et par ting, vi skal have slået fast. I SolidWorks (og andre tilsvarende programmer) arbejder man med "sketches", som kan betragtes som 2D-tegninger. Når man har lavet en sketch kan man vælge at give den en tykkelse (en tredje dimension) ved at foretage en ekstrudering ("extrude"). På den fremkomne model kan man vælge at afrunde eller affase kanter, lave huller, påsætte "udbygninger" (ekstrudere en sketch), udhule modellen etc. etc. Alle dimensioner kan til en hver tid ændres fuldstændigt frit, noget der er generelt for alle parametriske programmer. Eksempelvis kan man ændre en 2mm tyk plade til en 100mm høj klods, blot ved at dobbelt klikke på højdedimensionen og indtaste 100mm i stedet for 2mm.

Grundlæggende kan man sige at man opbygger tredimensionelle modeller ved at tilføje eller fjerne materiale med en række let anvendelige værktøjer. Hver gang man foretager en ændring af modellen har man tilføjet en "feature", som automatisk bliver vist i et såkaldt "feature-træ", placeret til venstre på skærmen. Ikonet for og navnet på featuren vil være forskellig, afhængig af hvilken type feature, det drejer sig om.

Opstart af SolidWorks

Når vi har startet SolidWorks op, kan vi genkende en del ikoner fra andre Windows-programmer. Ikonerne eller "værktøjerne" er samlet i forskellige grupper og behøver ikke at se ud som vist nedenfor. Hvilke grupper der skal vises og hvilke værktøjer de indholder kan nemlig ændres/tilpasses efter behov. I det følgende vil jeg kort gennemgå de vigtigste værktøjer i topbjælken.

Standard gruppen:
 • New, Open, Save, Print, Cut, Copy, Paste, delete og Undo virker som normalt i Windows.
 • Rebuild -gennemregning af model
 • Redraw -genopbygning af skærmbillede
 • Edit color -ændring af farver på flader, features, parter etc.
 • Filters -filtre til udsortering af kanter, hjørner, flader etc.
View gruppen:
 • Zoom to fit -zoome helt ud så alt kan ses
 • Zoom to area -zoome ind på et valgt område
 • Zoom in/out -zoome ind/ud med udgangspunkt i "skærmens" centrum
 • Rotate view -vælge fra hvilken retning modellen skal ses
 • Pan -panorere billedet
 • Zoom to selection -zoome ind på en valgt feature, flade etc.
 • View orientation.. -vælge foruddefinerede synsretninger fra liste (også brugerdefinerede)
 • Previous View -genkalde forrige synsretning
 • Shaded -skyggelagt billede
 • Hidden lines removed - alle skjulte linier er fjernet
 • Hidden in gray - alle skjulte linier vises som man ønsker (farve, linietype etc.)
 • Wireframe -alle linier vises
 • Front, Back, Left, Right, Top, Bottom og Iso -standard synsretninger
 • Normal to -synsretning vinkelret på valgt flade (ikke vist i eksemplet ovenfor)
Vi vil gennemgå de andre værktøjsbjælker efterhånden som vi møder dem.

Den første model.

Vi vil som den første model bygge et firkantet bord med firkantede ben.

Vi starter en ny part (en af tre muligheder, Part, Assembly og Drawing) ved at vælge file, new<.. og derefter part- ikonet. Straks fremkommer en tom part. Til venstre i partvinduet er det føromtalte feature-træ, som indtil videre kun indeholder tre planer, Plane 1- 2- og 3 (front-, top- og side-plan) og Origin, som er modellens "nulpunkt" eller fikspunkt. Feature-træet indeholder også en Annotations- og en Lightning-feature, som vil blive omtalt i en senere artikel. Nederst til højre kan vi se at statusfeltet viser "Editing part".

Vi vælger at modellen skal vises isometrisk ved at klikke på Isometric -ikonet (den blå kasse i øverste værktøjsbjælke), så vi bedre kan orientere os. Når curseren føres hen over planerne i feature-træet, lyser de op på skærmen. På billedet er alle tre planer valgt.

Alt i feature-træet kan omdøbes efter behov på sædvanlig Windows manér. Afhængigt af hvad vi er ved at lave, vil værktøjsbjælkerne i begge sider løbende ændres, og som i andre Windows programmer er det kun de værktøjer det giver mening at anvende, som kan aktiveres (ikke er "grånede").

Opsætning:

Inden vi går videre er vi nødt til at ændre et par ting i programopsætningen. Klik på Tools og Options... Herved fremkommer menuen System Options hvor man kan indstille måden SolidWorks arbejder på.

System Options -fanebladet vælges General, hvor feltet Input Value afkrydses, og Edge display/Selection hvor feltet HLR edges afkrydses. På Document options -fanebladet vælges Annotations display, hvor feltet Always display text at the same size afkrydses, og Units hvor Millimeter i Linear units -rulleskakten vælges. PUHA.. endelig er vi færdige og kan klikke på OK -knappen.

Hvis det ønskes kan jeg e-maile en opsætning (en stump registreringsdatabasefil) som efter min mening passer bedre til Danske forhold.

Bordpladen:

Vi vælger at starte med at arbejde på top-planet ved at klikke på Plane2 og herefter klikke på Sketch -ikonet i højre værktøjsbjælke. Vi har herved åbnet en sketch på Plane2 (topplanet) og kan nu begynde at skitsere konturen af bordet ved hjælp af en række nye tegneværktøjer. I første omgang vælger vi at tegne bordets kontur med Rectangle -værktøjet, idet vi fører cursor'en hen på Origin, trykker på og holder venstre musetast nede, mens vi flytter musen. Vi kan se at der vises en firkant mens vi flytter cursor'en. Når firkanten har den ønskede facon, slipper vi museknappen. To af stregerne vil være sorte og to være blå. Den sorte farve markerer at stregerne er låst til Origin og til at være hhv. vandret og lodret. SolidWorks forsøger at gætte hvilke relationer, der skal tilføjes og gætter oftest rigtigt, men man kan let ændre eller tilføje flere relationer. Man kan målsætte firkanten nu eller vente til senere. Vi vælger at målsætte nu ved at klikke på Dimension -værktøjet og herefter klikke på en af de blå streger. Der fremkommer en målsætning, som vi kan placere efter ønske ved at klikke igen. Herefter popper en indtastningsboks op, hvor vi kan indtaste det ønskede mål. Vi kan altid bare dobbeltklikke på en dimension for at få indtastningsboksen frem. Længden =1500mm og bredden=900mm indtastes. Det er sandsynligt at det er nødvendigt at klikke på Zoom to fit -knappen for at få vist hele sketchen. Bemærk at feature-træet ændres til at vise PropertyManager, som bl.a. kan vise information om de enkelte streger. Prøv at klikke på de forskellige streger og se hvordan PropertyManager -visningen ændres. Klik på FeatureManager design tree -fanen for at komme tilbage til feature-træet.

Vi er nu klar til at give bordpladen en tykkelse. I venstre side ses en del af feature-værktøjerne. Vælg Extruded Boss/Base, som indtil videre er det eneste gangbare værktøj. Herved popper Extrude feature -menuen op. Accepter Blind i Type -rulleskakten og indtast 75mm i Depth -feltet , klik i Reverse Direction -feltet indtil ekstruderingen går nedad (flyt eventuelt menuen hvis den er i vejen). Afslut med at klikke OK.

I feature-træet er der nu tilføjet en Base-Extrude feature og det er samtidig blevet muligt at vælge en række af feature værktøjerne.

Prøv at klikke på Rotate View -knappen, klik i part-vinduet og rotér synsretningen ved at holde venstre museknap nedtrykket. Hvis du har en 3-knaps mus kan du også rotere, zoome og panorere med midtertasten. Det er nu tid til at gemme vores arbejde. Klik på Files og Save as. Navngiv parten Bord. SolidWorks tilføjer selv den rette ekstension eller efternavn (.sldprt).

Bordben:

Vi klikker på Hidden in Gray -icon'et i øverste bjælke, således at vi kan se gennem modellen. Fladen som udgør undersiden af bordet vælges. Enten drejes view'et således at man kan se fladen eller man vælger overfladen, højreklikker og vælger Select other. Der vises nu en lille mus med et Y på venstre knap og et N på højre. Ved at højreklikke kan man steppe sig frem til den ønskede flade, her undersiden. Når den er markeret ( kontur blå-stiplet), venstreklikkes. Vi åbner en sketch på fladen med Sketch -værktøjet. Ved at vælge Normal to -værktøjet, ses bordet nedefra. Det er ikke absolut nødvendigt men kan lette arbejdet lidt.

Først laver vi en lodret hjælpelinie midt igennem modellen vha. Centerline -værktøjet. Curseren føres hen over en af de vandrette kanter indtil curseren tilføjes "midte af linie" symbolet (en linie med en lille firkant på midten), venstre museknap trykkes ned og holdes nede mens linien tegnes. Når endepunktet er lodret over eller under startpunktet, tilføjes cursoren et "L" hvorefter museknappen slippes.

Herefter tegner vi en firkant i øverste venstre hjørne med Rectangle -værktøjet. Vi spejler firkanten om den lodrette hjælpelinie med Mirror -værktøjet, idet vi vælger alle fire sider af firkanten ved enten at indramme den med curseren eller holde CTRL-tasten nede mens vi vælger de enkelte streger. Den lodrette spejlingslinie vælges også, hvorefter Mirror -knappen aktiveres. Vi har nu to firkanter som altid vil være ens, symmetrisk placeret om aksen, fordi vi har tilføjet et antal symmetri relationer. Prøv at trække i en af firkanterne og straks vil den spejlede "følge med".

Tilsvarende tegner vi en vandret spejlingslinie midt gennem modellen. Herefter vælges begge firkanter og den vandrette spejlingslinie, hvorefter Mirror -knappen aktiveres igen. Vi dimensionerer benene i følgende rækkefølge med Dimension -værktøjet. Først målsættes benenes tykkelse (2 retninger) =60mm. Herefter målsættes den indvendige vandrette afstand mellem benene=1280mm. Bemærk at alle de lodrette stregers farve ændres fra blå til sort fordi de er låst i vandret retning. Endelig målsættes den indvendige lodrette afstand mellem benene til 380mm, hvorved alle streger er sorte.

Nu mangler vi bare at give benene en højde. Det gøres ved at vælge Extruded bos/base -værktøjet. Som før sættes Type = Blind og Depth indtastes til 600mm. Som en ekstra finesse afkrydser vi Draft while Extruding -feltet og sætter Angle=2deg (2 grader), hvorved benene bliver tyndere nedefter. Endelig klikkes der OK.

Pynt:

Til slut vil vi tilføje lidt pynt på vores bord.

Først vil vi afrunde hjørnekanterne på bordpladen. Dette gøres ved at holde CTRL-tasten nede mens de fire kanter udpeges. Fordi modellen er gennemsigtig kan vi umiddelbart komme til at pege på alle fire kanter. Hvis modellen var vist som Shaded, ville vi være nødt til at dreje view'et for at udpege den sidste kant. Når de fire kanter er valgt, aktiveres Fillet -værktøjet. I Fillet feature -menuen kan vi se at vi har valgt fire kanter (vi kan vælge flere eller færre efter behov), og vi sætter Radius=50mm og klikker OK.

Til slut aktiveres Fillet -værktøjet igen, hvorefter vi klikker på toppen af bordet (fladen vises grøn for at markere at den er valgt) og i Items to Fillet -feltet kan vi se at vi har valgt én flade (Face). Vi sætter Radius=15mm og klikker OK.

Bemærk at det er ligegyldigt om vi vælger værktøjet før eller efter vi udpeger kanter/flader.

Vores færdige bord.
Prøv evt. at dobbeltklikke på bordet. Alle dimensioner vil vises og du kan ændre dem blot ved at dobbeltklikke på målene og ændre deres værdier.

Afslutning:

Vi har nu bygget vores første model for at lære de mest bassale værktøjer og teknikker at kende. I kommende artikler er det planen at uddybe modelleringsteknikkerne yderligere. Jeg håber ikke at jeg har skræmt jer alt for meget. Jeg ved godt at det kan virke voldsomt de mange nye begreber, men trøst jer, I vil meget hurtigt lære at mestre SolidWorks.


Relaterede artikler:
Fjerne uønskede elementer i billedet med Photoshop
Exif Info
Actions med Photoshop 7
Tweak Windows XPDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - SolidWorks I - kamerasiden.dk