Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


Lysne forgrunden med Photoshop

30/6-2006

Introduktion

Selv for den bedste fotograf - og især for alle os andre - sker det jo af og til, at vi får lavet et billede, hvor baggrunden er korrekt belyst, mens dele af eller hele hovedmotivet er blevet for mørk. Problemer er så at få lyst den underbelyste del op uden synlige overgange mellem forgrund og baggrund og samtidig undgå at gøre den korrekt belyste del af billede lysere.

Netop dette problem er emnet for denne Photoshop-tutorial. Jeg har brugt Photoshop CS2, men denne tutorial kan bruges helt tilbage til version 6 uden problemer.

Så galt kan det gå

På nedenstående billedet er kattens hoved blevet for mørk i forhold til resten af billedet, som er korrekt eksponeret. Tricket er nu at få det rettet uden at få en synlig overgang mellem kattens hoved og resten af kroppen.

Vi vil først kikke på  hvor galt det kan gå, når vi bruger en lasso-markering med en efterfølgende justering med curves. Man behøves ikke kikke særligt længe på nedenstående billeder for at se, at overgangen mellem kattens hoved og resten af katten er alt for skarp - en klar ommer!

Så godt kan det gøres

Ideen med lasso-markeringen var sådan set god nok, men der skal foretages en udtynding af markeringen inden vi begynder at gøre det lyse områder mørkere. Til gengæld behøves vi ikke være så super præcise med selve lasso-markeringen.

Sørg for at pileværktøjet er aktivt.

Inden vi går i gang med lassoen, skal vi lige lave et nyt lag. Layers-vinduet er vist herunder. Har du ikke Layers-vinduet fremme, kan du vælge det ved at gå ind i menupunktet Window (vindue) og klikke på Layers (lag)
Træk nu det lille billedet - som hedder Background - ned på det næstsidste symbol i bunden af vinduet (lige ved siden af skraldespanden).

Dit layers-vindue skulle nu meget gerne se ud som vist herunder. Bemærk at det nye lag har fået navnet Background copy og er markeret med blåt. Det betyder, at det kun er background-laget, du arbejder på. Alle ændringer, du foretager, påvirker altså ikke det originale billede (background) før du klapper lagene sammen. Det betyder, at hvis du laver en fejl, kan du bare smide laget background-copy i skraldespanden ved at trække det ned på skraldespanden med musen og så lave et nyt lag bagefter.

Vi vælger nu nu lasso-værktøjet, som er andet værktøj fra oven i første række i Tools.

Lav nu en løs markeringen med lassoen - cirka som vist på billedet herunder:

For at se, hvor skarpt afgrænset markeringen er, trykker du på Q på dit tastatur. De røde områder bliver ikke berørt af justeringer. Tryk nu Q igen for at fjeren den røde maske.

Næste trin er nu at udtynde markeringen. Det skal vi bruge funktionen feather til. Hold CTRL + ALT nede, mens du trykker på D. Det giver nedenstående vindue. Her er det nødvendigt at prøve sig lidt frem for at ramme den optimale udtynding. Jeg har valgt værdien 66 i dette eksempel.
Bemærk: Hvis du vælger at arbejde med det lille billede, jeg har sat ind øverst oppe i denne tutorial, kan du få brug for at sætte værdier for feather noget lavere end 66
.
Det er i det hele taget en god ide at prøve med andre værdier for at få en fornemmelse af, hvordan det virker. Afslut med OK.

Tryk nu igen på Q for at se virkningen af udtyndingen. Bemærk hvordan overgangen mellem det markerede og ikke markerede område er blevet flydende. Tryk så igen på Q for at fjerne den røde markering.

Du skal nu til at gøre det markerede område lysere vha. curves. Vælg Image/Adjustment/Curves

Curves-vinduet ser således ud. Du regulerer curves ved at trække i linien.

Tag fat i linien på midten af den og træk den opad for at gøre billedet lysere. Det er bedst at gøre det i flere omgange. Du kan hele tiden følge med på det store billede, fordi preview-funktionen er aktiveret. Klik OK når du er tilfreds med resultatet.

Vælg nu Select/Deselect for at ophæve markeringen  Prøv nu at klikke på øjet ud for Background copy for at slukke for dette lag. Bemærk at øjet forsvinder. Du vil nu kunne se det oprindelige billede. Bemærk forskellene. Klik igen på øjet for at aktivere laget Background copy

Øjet er ikke slået fra og du kan ikke se det oprindelig billede

Øjet er nu væk (slået fra) og du kan nu se det oprindelige billede

Du mangler nu kun at klappe lagene sammen. Vælg Layer/Flatten Image og de to lag er nu klappet sammen til et billede.

Det færdige resultat kan ses herunder sammen med det oprindelige billede.

Billedet inden vi lysnede kattens hoved Billedet efter vi lysnede kattens hoved


Relaterede artikler:
Batchkonvertering med IrfanView
Sådan laver du skærmdump med IrfanviewDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - Lysne forgrunden med Photoshop - kamerasiden.dk