Brugernavn:

Password

Husk oplysninger

Opret ny bruger
Glemt dit login?


Hvad er CAD

28/6-2000

Generelt

CAD er en forkortelse af Computer Assistet/Aided Design, dvs. tegning eller konstruktion ved hjælp af en computer. Alle tegninger/konstruktioner findes i computeren og kan kun ses/bearbejdes på computerens skærm. Man undgår i CAD-verdenen ikke at støde ind i engelske betegnelser. Ja faktisk foregår alt på engelsk i de fleste programmer, men man behøver ikke at være specielt skrap til engelsk for at kunne bruge CAD programmer.

I gamle dage (for mere end ca. 20 år siden )

På tegnestuer blev der tidligere udelukkende anvendt papir, blyant/tusch og tegnemaskine som tegneredskaber. Tegnemaskinen bestod af en vandret "skinne", hvorpå der var monteret en vogn, som bar en lodret "skinne", også udstyret med en vogn. På sidstnævnte vogn var et drejeligt hoved men to linealer monteret.
Den vandrette skinne gjorde det muligt at bevæge tegnehovedet i X-retningen og den lodrette skinne i Y-retningen. Man kan betragte tegnebordet som et stort koordinatsystem hvor hver position har en koordinat, bestående af en x og en y værdi. Et to-dimensionelt CAD-program arbejder efter samme koordinat princip.

Vektor grafik

CAD programmer anvender vektor grafik, hvor en linie gemmes som et startpunkt med én xy-værdi (X1,Y1) og et endepunkt med en anden xy-værdi (X2,Y2) samt information om stregtykkelse og type (fuldstreg, stiplet etc.). Hvis liniens placering, længde eller retning skal ændres, er det blot et nyt sæt xy-værdier, som skal til, og netop denne type beregninger er computeren perfekt til.

Bitmap grafik

CAD programmer må ikke forveksles med tegneprogrammer som f.eks. Windows' Paint tegneprogram, som arbejder på en helt anden måde, idet f.eks. en line består af en række helt uafhængige punkter. Man kan kun ændre på linien ved at flytte de punkter som den består af. Man kan sige at tegneprogrammet ikke ved at det er en linie.

2D-CAD

I 2D-CAD anvendes som navnet siger kun to dimensioner. Dvs. at tegningen er fuldstændig flad, idet alle streger er placeret i det tidligere omtalte XY-koordinatsystem. Bemærk at vi her kun har at gøre med tegninger og ikke modeller.

Lidt historie

Samtidig med udbredelsen af PC'ere begyndte der at dukke billige 2D CAD-programmer op, langt billigere end hidtil. Nogle var omskrevne UNIX-programmer som f.eks. MicroCadam. Andre, som f.eks. AutoCAD, blev skrevet direkte til DOS.
I starten var programmerne meget primitive, men de blev hurtigt så anvendelige, at de kunne begynde at udkonkurrere tegnebordene. Brugerfladen var typisk opbygget således at nye brugere kunne arbejde på nogenlunde samme måde som de var vant til fra tegnebordet. Man kunne tegne linier, cirkler, buestykker etc. og der var editeringsværktøjer til at flytte, kopiere, rotere, spejle, skalere eller slette de tegnede streger, noget som tidligere havde været meget mere besværligt. Andre væsentlige fordele var også mulighederne for at tegne målfast samt at kunne zoome/panorere.
Alt i alt var CAD-programmerne dog stadig bare elektroniske tegneborde hvor de enkelte streger var uafhængige af hinanden og kun indgik i en konstruktion i kraft af deres placering i forhold til hinanden.

3D-CAD

I 3D-CAD er der tilføjet en ekstra dimension (dybde), således at emner kan opfattes rummeligt. Der er tilføjet en Z-akse, pegende vinkelret ud fra skærmen. Vi har altså et XYZ-koordinatsystem.

Mere historie

Der havde været dyre og komplicerede tredimensionelle UNIX CAD-programmer på markedet i mange år, men med fremkomsten af relativt billige Windows programmer blev historien nærmest gentaget. Det blev muligt for især mindre virksomheder at komme til at arbejde tredimensionelt uden at skulle ud at investere i dyre UNIX maskiner og programmer. Man slap også for at skulle til at lære arbejde med andre operativsystemer end man var vant til. Den nye generation af Windows CAD-programmer var fra starten væsentligt mere brugervenlige og blev hurtigt meget udbredt akkurat som de første DOS 2D-CAD programmer blev det.
Efterhånden som det gik op for udviklerne af UNIX programmerne at deres programmer ikke kunne følge med i brugervenlighed, blev de i første omgang ændret så de fik en mere Windows lignende brugerflade og mange blev senere omskrevet delvist eller helt til Windows (NT).
De store og dyre programmer er stadig meget udbredte i større virksomheder, men der er en tendens til at de vælger at anvende billigere programmer til de opgaver som ikke absolut kræver de dyre programmers mere specielle faciliteter. Det er efterhånden kun få ting som ikke kan udføres i de billigere Windows programmer og da forskellen i stabilitet og ydeevne også løbende udlignes, vil UNIX programmerne sandsynligvis få det svært i fremtiden, da de jo ikke har de samme integrationsmuligheder til andre Windows programmer.

Forskellige modelleringsteknikker

I det følgende vil jeg beskrive forskellige typer 3D-modeller.

Trådmodellerering -(Wireframe modeling)

Den mest simple 3D teknik er trådmodelleringsteknikken. Emnerne eller rettere deres kanter (edges) er beskrevet vha. tråde eller streger. Dvs. at man kan se lige igennem modellen. Det er klart at det er vanskeligt at beskrive f.eks. runde kanter med denne teknik, som til gengæld er hurtig at gennemregne for computeren og hurtig at vise for grafikkortet.
I de mere simple programmer hænger de enkelte tråde ikke sammen med de tilstødende tråde forstået på den måde at man kan flytte en tråd uden at det påvirker de andre tråde. Punktet hvor trådene støder sammen kaldes et knudepunkt (vertex).

Overflademodellering -(Surface modeling)

En mere regnetung teknik er overfladeteknikken. Her er de enkelte lukkede felter i trådmodellen fyldt ud med en flader, så man ikke længere kan se igennem modellen. De enkelte flader er "selvstændige" og hænger i de mere simple programmer ikke sammen med de tilstødende flader. Dvs. at man f.eks. kan flytte dem uden at de andre flader ændres.

Solid modellering -(Solid modeling)

Den mest komplicerede og dermed regnetunge teknik er solid-teknikken, hvor der holdes styr på hvad der er emne og hvad der er luft. Det svarer til at overflademodellen er fyldt op eller gjort massiv. Hvis man gennemskærer en overflademodel vil man se at den er hul, hvorimod man med en solid model, som navnet siger, vil se at den er solid/massiv. Dette giver mange fordele såsom udlæsning af volumen og vægt. Også ved generering at "papirtegninger" er der mange fordele, eksempelvis automatisk skravering af snitflader.
Denne type program anvendes især i maskin- og design industrien

Hybrider

En del programmer er egentlig overflade programmer, men man kan alligevel anvende mange teknikker kendt fra solid programmer. Man kan bl.a. bruge Boolsk algebra og udlæse volumen af lukkede emner. 3DStudioMAX er et eksempel på en sådan hybrid.
Denne programtype anvendes især i arkitekt branchen og ved industrielt design. Ligeledes anvendes den ved filmproduktion pga. de avancerede animerings muligheder.


Relaterede artikler:
Fjerne uønskede elementer i billedet med Photoshop
Exif Info
Actions med Photoshop 7
Tweak Windows XPDu skal være logget ind for at kunne poste et nyt indlæg Kategori: Kommentar til artikler
Emne:

     

Copyright © 2000-2016 Bip Foto
Ansvarshavende: Peter Blom Rørvig Skjelbo
Artikel - Hvad er CAD - kamerasiden.dk